اشتراک خدمات

در آکادمی امین حمیدیان با دقت کامل و توجه به موارد حقوقی و اقتصادی در راستای کاهش ریسک پیمانکاران و رسیدن به نتیجه عالی خدمات بی نظیر زیر طراحی شده است و شما می توانید همین الان قبل از اینکه فرصت از دست برود اقدام نمایید.
تنظیم قرارداد های پیمانکاری از 2/000/000 تومان
تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت از 5/000/000 تومان
اصلاح مجدد قراردادهای قبل از 2/000/000 تومان
دعاوی پیمانکاری، نگارش درخواست، نگارش لایحه از 2/000/000
پکیج خدمات کوچینگ 6 ماهه و سالانه
  • تهیه و تنظیم فیلد قراردادهای مورد نیاز
  • استفاده از نامحدود مشاوره برای کاهش ریسک
  • حضور در جلسات شرکت و ایجاد سیستم
  • تنظیم کلیه لوایح، اظهارنامه و پیگیری و پاسخ ابلاغ های قانونی
6 ماهه 60/000/000 تومان یکساله 100/000/000

برای استفاده از این خدمات با من تماس بگیرید